Keeping it Small and Simple

2008.02.18

Polisstat: Sverige

Filed under: Sverige, Uncategorized — Tags: , , , — Lorenzo E. Danielsson @ 13:10

Vad händer när USA alltmer börjar likna 1930-talets Tyskland? Jo, då följer givetvis lilla lydstaten Sverige efter. Jag antar att man vill krossa den svenska arbetarrörelsen, såsom den amerikanska krossades. Eller är ni alla så jävla blinda att ni inte ser vad som händer?

Trots det valde polisen på plats att, med hjälp av övervåld och pepparsprej, göra ett massgripande av blockadvakter och andra som befann sig på platsen.

Socialdemokraterna körde i och för sig upp den i röven på arbetarrörelsen. Men att avbryta en lagligt varslad facklig stridsåtgärd och dessutom åtala dem som deltog tror jag inte ens att vänsterkapitalisterna skulle ha mage till.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: